Onsdag den 18 maj 2016

Kammarens talarlista 2016-05-18 00:00:00

Onsdagen den 18 maj 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Civilutskottets betänkande CU19

Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

1

Caroline Szyber (KD)

8

2

Jessika Roswall (M)

8

3

Mikael Eskilandersson (SD)

8

4

Ola Johansson (C)

10

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Robert Hannah (L)

6

7

Hillevi Larsson (S)

8

8

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

1.02

1.02

19

Civilutskottets betänkande CU21

Revisorer och revision

1

Mikael Eskilandersson (SD)

8

2

Ola Johansson (C)

6

3

Johanna Haraldsson (S)

6

4

Emma Hult (MP)

5

____

____

0.25

1.27

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU22

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

____

____

0.00

1.27

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

Vissa begravningsfrågor

1

Jonas Millard (SD)

6

2

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

3

Mathias Sundin (L)

6

4

Emilia Töyrä (S)

6

5

Lisbeth Sundén Andersson (M)

6

6

Niclas Malmberg (MP)

6

____

____

0.34

2.01

22

Justitieutskottets betänkande JuU28

Utökade möjligheter till förverkande

1

Anti Avsan (M)

4

2

Kent Ekeroth (SD)

5

____

____

0.09

2.10

23

Justitieutskottets betänkande JuU29

Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

1

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

2

Anders Hansson (M)

6

3

Kent Ekeroth (SD)

6

4

Mats Pertoft (MP)

6

5

Johan Hedin (C)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Andreas Carlson (KD)

4

____

____

0.40

2.50

24

Justitieutskottets betänkande JuU30

Ny påföljd efter tidigare dom

1

Ellen Juntti (M)

8

2

Kent Ekeroth (SD)

5

____

____

0.13

3.03

25

Justitieutskottets utlåtande JuU32

Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

1

Arhe Hamednaca (S)

6

2

Anti Avsan (M)

8

3

Kent Ekeroth (SD)

6

4

Mats Pertoft (MP)

6

5

Roger Haddad (L)

5

____

____

0.31

3.34

26

Justitieutskottets betänkande JuU33

Informationsutbyte med USA

1

Linda Snecker (V)

8

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

3

Mats Pertoft (MP)

6

____

____

0.20

3.54

27

Socialutskottets betänkande SoU11

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

____

____

0.00

3.54

28

Socialutskottets betänkande SoU12

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

1

Maj Karlsson (V)

6

2

Mikael Dahlqvist (S)

6

3

Cecilia Widegren (M)

6

____

____

0.18

4.12

29

Utrikesutskottets betänkande UU20

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

____

____

0.00

4.12

Totalt anmäld tid 4 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.