Onsdag den 2 maj 2018

Kammarens talarlista 2018-05-02 00:00:00

Onsdagen den 2 maj 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Civilutskottets betänkande CU20

Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

1

Caroline Szyber (KD)

6

2

Lars Beckman (M)

6

3

Mikael Eskilandersson (SD)

6

4

Ola Johansson (C)

6

5

Hamza Demir (V)

6

6

Robert Hannah (L)

6

7

Eva Sonidsson (S)

6

8

Emma Hult (MP)

6

____

____

0.48

0.48

23

Trafikutskottets betänkande TU13

Fossiloberoende transporter

1

Karin Svensson Smith (MP)

10

2

Pia Nilsson (S)

10

3

Erik Ottoson (M)

12

4

Jimmy Ståhl (SD)

6

5

Anders Åkesson (C)

10

6

Emma Wallrup (V)

10

7

Nina Lundström (L)

10

8

Robert Halef (KD)

10

1.18

2.06

24

Justitieutskottets betänkande JuU31

Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

____

____

0.00

2.06

25

Försvarsutskottets betänkande FöU6

Militära frågor

1

Allan Widman (L)

8

2

Paula Holmqvist (S)

10

3

Lotta Olsson (M)

10

4

Roger Richtoff (SD)

10

5

Daniel Bäckström (C)

8

6

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

7

Mikael Oscarsson (KD)

8

8

Anders Schröder (MP)

8

9

Mikael Jansson (-)

10

10

Lars Püss (M)

8

____

____

1.28

3.34

26

Försvarsutskottets betänkande FöU12

Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

1

Paula Holmqvist (S)

5

2

Jan R Andersson (M)

5

____

____

0.10

3.44

27

Försvarsutskottets betänkande FöU13

En amnesti för explosiva varor

1

Allan Widman (L)

5

2

Mattias Ottosson (S)

5

3

Beatrice Ask (M)

8

____

____

0.18

4.02

28

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

1

Erik Andersson (M)

8

2

Paula Bieler (SD)

8

3

Annika Qarlsson (C)

8

4

Christina Höj Larsen (V)

8

5

Said Abdu (L)

8

6

Erik Slottner (KD)

8

7

Ann-Christin Ahlberg (S)

10

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

9

Eva-Lena Jansson (S)

8

10

Maria Ferm (MP)

8

____

____

1.22

5.24

29

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU28

Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

1

Paula Bieler (SD)

4

2

Carina Ohlsson (S)

4

____

____

0.08

5.32

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU45

Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

____

____

0.00

5.32

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU34

Fri- och rättigheter, m.m.

1

Marta Obminska (M)

8

2

Jonas Millard (SD)

8

3

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

5

Tina Acketoft (L)

6

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Jonas Gunnarsson (S)

6

8

Agneta Börjesson (MP)

6

____

____

0.52

6.24

Totalt anmäld tid 6 tim. 24 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.