Onsdag den 2 oktober 2019

Kammarens talarlista 2019-10-02 00:00:00

Onsdagen den 2 oktober 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Val

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Justitieutskottets betänkande JuU2

Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

____

____

0.00

0.00

19

Trafikutskottets betänkande TU2

Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

____

____

0.00

0.00

20

Trafikutskottets betänkande TU3

Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

____

____

0.00

0.00

21

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU3

Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

1

Marléne Lund Kopparklint (M)

4

2

Ulrika Heie (C)

4

3

Maria Gardfjell (MP)

4

____

____

0.12

0.12

22

Skatteutskottets betänkande SkU3

Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

____

____

0.00

0.12

23

Skatteutskottets betänkande SkU2

Ändring i det nordiska skatteavtalet

____

____

0.00

0.12

Totalt anmäld tid 0 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.