Onsdag den 21 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-21 00:00:00

Onsdagen den 21 juni 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering (efter debattens slut)

Avtackning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt FiU20 och FiU21

8

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Fredrik Olovsson (S)

10

2

Ulf Kristersson (M)

12

3

Oscar Sjöstedt (SD)

10

4

Janine Alm Ericson (MP)

10

5

Emil Källström (C)

10

6

Ulla Andersson (V)

12

7

Mathias Sundin (L)

10

8

Jakob Forssmed (KD)

10

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

10

Dennis Dioukarev (SD)

6

____

____

1.40

1.40

9

Finansutskottets betänkande FiU21

Vårändringsbudget för 2017

____

____

0.00

1.40

10

Finansutskottets betänkande FiU34

Årsredovisning för staten 2016

____

____

0.00

1.40

11

Finansutskottets betänkande FiU35

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

1

Håkan Svenneling (V)

6

2

Börje Vestlund (S)

6

____

____

0.12

1.52

Totalt anmäld tid 1 tim. 52 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.