Onsdag den 21 oktober 2020

Kammarens talarlista 2020-10-21 00:00:00

Onsdagen den 21 oktober 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

En moderniserad radio- och tv-lag

1

Aron Emilsson (SD)

6

2

Christer Nylander (L)

8

3

Ida Karkiainen (S)

6

4

Erik Ottoson (M)

4

5

Mia Sydow Mölleby (V)

4

6

Camilla Hansén (MP)

4

7

Mikael Strandman (SD)

6

____

____

0.38

0.38

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

____

____

0.00

0.38

17

Finansutskottets betänkande FiU9

Riksrevisorns årliga rapport 2020

____

____

0.00

0.38

18

Finansutskottets betänkande FiU12

Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondens placeringsregler med anledning av covid-19

____

____

0.00

0.38

19

Finansutskottets betänkande FiU29

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

____

____

0.00

0.38

20

Finansutskottets betänkande FiU31

Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

____

____

0.00

0.38

21

Försvarsutskottets betänkande FöU3

En effektivare kommunal räddningstjänst

1

Alexandra Anstrell (M)

8

2

Caroline Nordengrip (SD)

4

3

Linda Modig (C)

8

4

Hanna Gunnarsson (V)

8

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

6

Kalle Olsson (S)

8

____

____

0.44

1.22

22

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

1

Mats Green (M)

5

2

Ebba Hermansson (SD)

2

3

Sofia Damm (KD)

5

4

Serkan Köse (S)

8

5

Martin Ådahl (C)

6

6

Ali Esbati (V)

5

7

Malin Danielsson (L)

6

8

Alireza Akhondi (C)

6

____

____

0.43

2.05

23

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

1

Johan Andersson (S)

5

2

Ciczie Weidby (V)

5

____

____

0.10

2.15

24

Näringsutskottets utlåtande NU8

Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden

1

Tobias Andersson (SD)

4

2

Lorena Delgado Varas (V)

4

3

Mathias Tegnér (S)

8

4

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

____

____

0.22

2.37

25

Skatteutskottets betänkande SkU4

Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

____

____

0.00

2.37

26

Skatteutskottets betänkande SkU2

Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget

1

Helena Vilhelmsson (C)

6

2

Anna Vikström (S)

6

3

Boriana Åberg (M)

8

4

Tony Haddou (V)

8

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.40

3.17

27

Skatteutskottets betänkande SkU6

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

1

Fredrik Schulte (M)

8

2

Eric Westroth (SD)

8

3

Sultan Kayhan (S)

8

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Tony Haddou (V)

8

6

Hampus Hagman (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.52

4.09

Totalt anmäld tid 4 tim. 9 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.