Onsdag den 22 april 2020

Kammarens talarlista 2020-04-22 00:00:00

Onsdagen den 22 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Civilutskottets betänkande CU27

Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom

1

Ida Drougge (M)

6

2

Leif Nysmed (S)

6

____

____

0.12

0.12

19

Trafikutskottets betänkande TU10

Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

____

____

0.00

0.12

20

Näringsutskottets betänkande NU14

Energipolitik

1

Helene Hellmark Knutsson (S)

8

2

Lotta Olsson (M)

8

3

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

4

Rickard Nordin (C)

8

5

Lorena Delgado Varas (V)

8

6

Camilla Brodin (KD)

8

7

Arman Teimouri (L)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

1.04

1.16

21

Näringsutskottets betänkande NU15

Handelspolitik

1

Mathias Tegnér (S)

8

2

Lotta Olsson (M)

8

3

Tobias Andersson (SD)

8

4

Rickard Nordin (C)

8

5

Lorena Delgado Varas (V)

8

6

Camilla Brodin (KD)

6

7

Arman Teimouri (L)

8

8

Amanda Palmstierna (MP)

8

____

____

1.02

2.18

22

Utrikesutskottets betänkande UU15

Mänskliga rättigheter

1

Markus Wiechel (SD)

8

2

Yasmine Posio (V)

8

3

Fredrik Malm (L)

8

4

Annika Strandhäll (S)

8

5

Margareta Cederfelt (M)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Robert Halef (KD)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

6

____

____

1.02

3.20

23

Trafikutskottets betänkande TU9

Cykelfrågor

1

Jens Holm (V)

8

2

Maria Stockhaus (M)

8

3

Thomas Morell (SD)

8

4

Martina Johansson (C)

6

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

5

7

Teres Lindberg (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

0.59

4.19

24

Trafikutskottets betänkande TU11

Väg- och fordonsfrågor

1

Teres Lindberg (S)

8

2

Maria Stockhaus (M)

8

3

Thomas Morell (SD)

8

4

Martina Johansson (C)

6

5

Jessica Thunander (V)

8

6

Magnus Jacobsson (KD)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.02

5.21

25

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

Övergripande miljöfrågor

1

Betty Malmberg (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

5

Joar Forssell (L)

6

6

Markus Selin (S)

6

7

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.50

6.11

Totalt anmäld tid 6 tim. 11 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.