Onsdag den 23 september 2020

Kammarens talarlista 2020-09-23 00:00:00

Onsdagen den 23 september 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU7

Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ

____

____

0.00

0.00

13

Finansutskottets betänkande FiU32

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

1

Alexander Christiansson (SD)

5

2

Ulla Andersson (V)

4

3

Jakob Forssmed (KD)

8

4

Gunilla Carlsson (S)

8

5

Edward Riedl (M)

8

6

Rickard Nordin (C)

8

7

Mats Persson (L)

8

8

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.55

0.55

Totalt anmäld tid 0 tim. 55 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.