Onsdag den 24 april 2019

Talarlista 2018/19:20190424

Onsdagen den 24 april 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Civilutskottets betänkande CU14

Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Mikael Eskilandersson (SD)

6

3

Emma Hult (MP)

4

4

Elin Lundgren (S)

6

____

____

0.22

0.22

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

Minoritetsfrågor

1

Jessica Wetterling (V)

6

2

Bengt Eliasson (L)

6

3

Thomas Hammarberg (S)

6

4

Jörgen Berglund (M)

4

5

Jonas Eriksson (MP)

6

6

Ida Karkiainen (S)

6

____

____

0.34

0.56

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU25

Valfrågor

1

Fredrik Lindahl (SD)

6

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

3

Bengt Eliasson (L)

6

4

Hans Ekström (S)

6

5

Jörgen Berglund (M)

4

____

____

0.28

1.24

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU31

Kommunala och regionala frågor

1

Jörgen Berglund (M)

4

2

Per Söderlund (SD)

4

3

Linda Ylivainio (C)

4

4

Bengt Eliasson (L)

6

5

Per-Arne Håkansson (S)

6

6

Jessica Wetterling (V)

4

7

Staffan Eklöf (SD)

4

____

____

0.32

1.56

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU35

Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

1

Mikael Strandman (SD)

6

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

3

Linda Ylivainio (C)

4

4

Jessica Wetterling (V)

4

____

____

0.20

2.16

24

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11

Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen

____

____

0.00

2.16

25

Socialutskottets betänkande SoU9

Socialtjänst- och barnfrågor

1

Lena Emilsson (S)

6

2

Johan Hultberg (M)

6

3

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Maj Karlsson (V)

6

6

Michael Anefur (KD)

6

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

3.04

26

Kulturutskottets betänkande KrU15

Civila samhället inklusive trossamfund

1

Christer Nylander (L)

6

2

John Weinerhall (M)

6

3

Jonas Andersson i Linköping (SD)

6

4

Per Lodenius (C)

6

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Roland Utbult (KD)

8

7

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

8

8

Anna Sibinska (MP)

8

9

Ann-Britt Åsebol (M)

6

____

____

1.02

4.06

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU11

Djurskydd

1

Magnus Manhammar (S)

8

2

Betty Malmberg (M)

8

3

Yasmine Eriksson (SD)

8

4

Ulrika Heie (C)

8

5

Elin Segerlind (V)

8

6

Magnus Oscarsson (KD)

8

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

8

Tina Acketoft (L)

8

____

____

1.04

5.10

Totalt anmäld tid 5 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––