Onsdag den 24 oktober 2018

Talarlista 2018/19:20181024

Onsdagen den 24 oktober 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Finansutskottets betänkande FiU7

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

____

____

0.00

0.00

14

Justitieutskottets betänkande JuU2

Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

____

____

0.00

0.00

15

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU5

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

____

____

0.00

0.00

16

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU6

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

____

____

0.00

0.00

17

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU7

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

1

Linda Lindberg (SD)

6

2

Kadir Kasirga (S)

4

3

Hans Eklind (KD)

3

____

____

0.13

0.13

18

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

____

____

0.00

0.13

Totalt anmäld tid 0 tim. 13 min.

––––––––––––––––––––––––––––