Onsdag den 25 april 2018

Kammarens talarlista 2018-04-25 00:00:00

Onsdagen den 25 april 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Trafikutskottets betänkande TU12

EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

____

____

0.00

0.00

16

Finansutskottets betänkande FiU39

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

____

____

0.00

0.00

17

Finansutskottets betänkande FiU23

Riksbankens förvaltning 2017

____

____

0.00

0.00

18

Finansutskottets betänkande FiU27

Riksrevisionens årsredovisning för 2017

____

____

0.00

0.00

19

Finansutskottets betänkande FiU37

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

____

____

0.00

0.00

20

Finansutskottets betänkande FiU41

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

____

____

0.00

0.00

21

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU21

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

1

Paula Bieler (SD)

5

2

Christina Höj Larsen (V)

3

3

Mathias Tegnér (S)

5

____

____

0.13

0.13

22

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU20

Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

____

____

0.00

0.13

23

Justitieutskottets betänkande JuU13

Polisfrågor

1

Krister Hammarbergh (M)

8

2

Adam Marttinen (SD)

6

3

Johan Hedin (C)

6

4

Roger Haddad (L)

6

5

Andreas Carlson (KD)

6

6

Elin Lundgren (S)

8

7

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.46

0.59

24

Justitieutskottets betänkande JuU15

Processrättsliga frågor

1

Anti Avsan (M)

8

2

Johan Hedin (C)

6

3

Roger Haddad (L)

5

4

Andreas Carlson (KD)

6

5

Patrick Reslow (-)

6

6

Susanne Eberstein (S)

6

7

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.43

1.42

25

Justitieutskottets betänkande JuU25

Elektronisk övervakning av kontaktförbud

1

Adam Marttinen (SD)

4

2

Roger Haddad (L)

6

3

Sanne Lennström (S)

4

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.20

2.02

26

Justitieutskottets betänkande JuU27

Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning

____

____

0.00

2.02

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU15

Avfall och kretslopp

1

Sara Karlsson (S)

8

2

Gunilla Nordgren (M)

8

3

Martin Kinnunen (SD)

6

4

Stina Bergström (MP)

8

5

Kristina Yngwe (C)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Nina Lundström (L)

8

8

Lars-Axel Nordell (KD)

6

____

____

1.00

3.02

28

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU21

Bemyndigande i terrängkörningslagen

____

____

0.00

3.02

29

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

Arbetsrätt

1

Jessika Roswall (M)

8

2

Sven-Olof Sällström (SD)

12

3

Annika Qarlsson (C)

8

4

Ali Esbati (V)

12

5

Said Abdu (L)

8

6

Erik Slottner (KD)

8

7

Helén Pettersson i Umeå (S)

10

____

____

1.06

4.08

Totalt anmäld tid 4 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.