Onsdag den 25 november 2015

Kammarens talarlista 2015-11-25 00:00:00

Onsdagen den 25 november 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU1, dock tidigast kl. 16.00

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Finansutskottets betänkande FiU1

Statens budget 2016 – Rambeslutet

För debatten om betänkande FiU1 gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under finansutskottets s.k. utskottsrunda till och med finansministerns anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt för finansministern.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 10minuter i debatten om FiU1.

1

Ulf Kristersson (M)

10

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

3

Emil Källström (C)

10

4

Erik Ullenhag (L)

10

5

Jakob Forssmed (KD)

10

6

Fredrik Olovsson (S)

10

7

Janine Alm Ericson (MP)

10

8

Ulla Andersson (V)

10

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

10

Per Åsling (C)

8

11

Niklas Wykman (M)

8

12

David Lång (SD)

8

13

Mats Persson (L)

8

14

Larry Söder (KD)

8

15

Leif Jakobsson (S)

8

16

Rasmus Ling (MP)

8

17

Daniel Sestrajcic (V)

8

____

____

2.34

2.34

20

Utrikesutskottets utlåtande UU6

På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020

1

Johan Nissinen (SD)

6

____

____

0.06

2.40

21

Utrikesutskottets betänkande UU7

Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer

1

Julia Kronlid (SD)

8

2

Kenneth G Forslund (S)

8

3

Sofia Arkelsten (M)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

6

6

Birgitta Ohlsson (L)

6

7

Sofia Damm (KD)

6

____

____

0.48

3.28

22

Utrikesutskottets betänkande UU8

Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m.

1

Kerstin Lundgren (C)

8

2

Jamal Mouneimne (S)

4

3

Sofia Arkelsten (M)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

5

Hans Linde (V)

4

6

Birgitta Ohlsson (L)

4

7

Sofia Damm (KD)

4

____

____

0.38

4.06

23

Utbildningsutskottets betänkande UbU5

Internationella skolor

1

Daniel Riazat (V)

5

2

Lena Hallengren (S)

5

3

Erik Bengtzboe (M)

5

4

Jabar Amin (MP)

5

____

____

0.20

4.26

Totalt anmäld tid 4 tim. 26 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.