Onsdag den 27 april 2016

Talarlista 2015/16:20160427

Onsdagen den 27 april 2016

Kl.

09.00

Val

ca 09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Finansutskottets betänkande FiU42

Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

1

Oscar Sjöstedt (SD)

8

2

Håkan Svenneling (V)

6

3

Fredrik Olovsson (S)

5

____

____

0.19

0.19

18

Finansutskottets betänkande FiU23

Riksbankens förvaltning 2015

1

Ingela Nylund Watz (S)

6

2

Jörgen Andersson (M)

10

3

Carl Schlyter (MP)

8

____

____

0.24

0.43

19

Finansutskottets betänkande FiU27

Riksrevisionens årsredovisning för 2015

____

____

0.00

0.43

20

Finansutskottets betänkande FiU29

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

1

Maria Malmer Stenergard (M)

6

2

Oscar Sjöstedt (SD)

8

3

Monica Green (S)

8

____

____

0.22

1.05

21

Finansutskottets betänkande FiU33

Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret

____

____

0.00

1.05

22

Skatteutskottets betänkande SkU23

Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

____

____

0.00

1.05

23

Skatteutskottets betänkande SkU24

Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten

____

____

0.00

1.05

24

Trafikutskottets betänkande TU15

Genomförande av radioutrustningsdirektivet

____

____

0.00

1.05

25

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

Högskolan

1

Betty Malmberg (M)

10

2

Robert Stenkvist (SD)

10

3

Fredrik Christensson (C)

8

4

Christer Nylander (L)

6

5

Annika Eclund (KD)

8

6

Thomas Strand (S)

12

7

Jabar Amin (MP)

8

8

Linda Snecker (V)

10

9

Gunilla Svantorp (S)

8

10

Krister Örnfjäder (S)

6

____

____

1.26

2.31

26

Socialutskottets betänkande SoU7

Hälso- och sjukvårdsfrågor

1

Emma Henriksson (KD)

8

2

Anna-Lena Sörenson (S)

8

3

Cecilia Widegren (M)

8

4

Per Ramhorn (SD)

8

5

Jan Lindholm (MP)

12

6

Staffan Danielsson (C)

8

7

Karin Rågsjö (V)

8

8

Barbro Westerholm (L)

8

____

____

1.08

3.39

Totalt anmäld tid 3 tim. 39 min.

––––––––––––––––––––––––––––