Onsdag den 27 mars 2019

Kammarens talarlista 2019-03-27 00:00:00

Onsdagen den 27 mars 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

33

Trafikutskottets betänkande TU9

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

____

____

0.00

0.00

34

Finansutskottets betänkande FiU22

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

2

Dennis Dioukarev (SD)

7

3

Ulla Andersson (V)

8

4

Jakob Forssmed (KD)

6

5

Johan Pehrson (L)

6

6

Björn Wiechel (S)

6

7

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.45

0.45

35

Justitieutskottets betänkande JuU18

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

1

Josefin Malmqvist (M)

6

2

Helena Vilhelmsson (C)

6

3

Johan Pehrson (L)

8

____

____

0.20

1.05

36

Justitieutskottets betänkande JuU20

Genomförande av rättshjälpsdirektivet

1

Gustaf Lantz (S)

6

2

Johan Pehrson (L)

8

3

Rasmus Ling (MP)

6

4

Johan Forssell (M)

6

5

Jonny Cato Hansson (C)

6

6

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

0.38

1.43

37

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU24

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

____

____

0.00

1.43

38

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

1

Hanif Bali (M)

6

2

Alexander Christiansson (SD)

6

3

Martin Ådahl (C)

8

4

Ali Esbati (V)

8

5

Sofia Damm (KD)

6

6

Gulan Avci (L)

8

7

Patrik Björck (S)

8

8

Alireza Akhondi (C)

6

9

Maria Nilsson (L)

4

10

Serkan Köse (S)

8

11

Marianne Pettersson (S)

6

____

____

1.14

2.57

39

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

Integration

1

Erik Bengtzboe (M)

8

2

Henrik Vinge (SD)

8

3

Martin Ådahl (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Sofia Damm (KD)

6

6

Juno Blom (L)

8

7

Johanna Haraldsson (S)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

9

Alireza Akhondi (C)

6

10

Serkan Köse (S)

6

____

____

1.14

4.11

40

Kulturutskottets betänkande KrU13

Frågor om konstarterna och film

1

Christer Nylander (L)

6

2

Viktor Wärnick (M)

8

3

Aron Emilsson (SD)

6

4

Niels Paarup-Petersen (C)

8

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Lawen Redar (S)

8

7

Roland Utbult (KD)

6

8

Anna Sibinska (MP)

8

9

Jonas Andersson i Linköping (SD)

6

____

____

1.04

5.15

41

Skatteutskottets betänkande SkU7

Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

1

Hampus Hagman (KD)

6

2

Patrik Lundqvist (S)

6

3

Per Åsling (C)

6

4

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.24

5.39

42

Skatteutskottets betänkande SkU8

Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

1

David Lång (SD)

6

2

Sultan Kayhan (S)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

6

4

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.24

6.03

43

Skatteutskottets betänkande SkU10

Inkomstskatt

1

Jörgen Berglund (M)

6

2

Bo Broman (SD)

6

3

Per Åsling (C)

8

4

Hampus Hagman (KD)

8

5

Joar Forssell (L)

8

6

Peter Persson (S)

8

7

Tony Haddou (V)

6

____

____

0.50

6.53

44

Skatteutskottets betänkande SkU14

Skatteförfarande och folkbokföring

1

Jörgen Berglund (M)

6

2

Eric Westroth (SD)

6

3

Per Åsling (C)

8

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Joar Forssell (L)

8

7

Hillevi Larsson (S)

8

____

____

0.48

7.41

Totalt anmäld tid 7 tim. 41 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.