Onsdag den 29 april 2020

Kammarens talarlista 2020-04-29 00:00:00

Onsdagen den 29 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

____

____

0.00

0.00

6

Finansutskottets betänkande FiU23

Riksbankens förvaltning 2019

____

____

0.00

0.00

7

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11

Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

1

Josefin Malmqvist (M)

6

2

Ebba Hermansson (SD)

5

3

Camilla Brodin (KD)

6

4

Serkan Köse (S)

8

5

Martin Ådahl (C)

6

6

Ali Esbati (V)

5

7

Malin Danielsson (L)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.48

0.48

8

Justitieutskottets betänkande JuU15

Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister

____

____

0.00

0.48

9

Justitieutskottets betänkande JuU29

Våldsbrott och brottsoffer

1

Carina Ödebrink (S)

6

2

Magdalena Schröder (M)

6

3

Katja Nyberg (SD)

6

4

Johan Hedin (C)

6

5

Jessica Wetterling (V)

4

6

Andreas Carlson (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.46

1.34

10

Justitieutskottets betänkande JuU41

Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

1

Magdalena Schröder (M)

8

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Jessica Wetterling (V)

4

4

Andreas Carlson (KD)

4

5

Johan Pehrson (L)

4

6

Carina Ödebrink (S)

6

7

Johan Hedin (C)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.44

2.18

11

Socialutskottets betänkande SoU8

Stöd till personer med funktionsnedsättning

1

Julia Kronlid (SD)

8

2

Sofia Nilsson (C)

6

3

Pia Steensland (KD)

6

4

Bengt Eliasson (L)

6

5

Dag Larsson (S)

4

6

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

7

Jessica Wetterling (V)

6

____

____

0.42

3.00

Gemensam debatt SfU20, SfU21 och SfU22

12

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU20

Migration och asylpolitik

1

Maria Malmer Stenergard (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

10

3

Solveig Zander (C)

8

4

Christina Höj Larsen (V)

10

5

Hans Eklind (KD)

8

6

Fredrik Malm (L)

8

7

Carina Ohlsson (S)

8

8

Rasmus Ling (MP)

8

____

____

1.08

4.08

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU21

Anhöriginvandring

____

____

0.00

4.08

14

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU22

Arbetskraftsinvandring

____

____

0.00

4.08

15

Kulturutskottets betänkande KrU8

Civila samhället inklusive idrott och folkbildning

1

Lotta Finstorp (M)

6

2

Angelika Bengtsson (SD)

8

3

Peter Helander (C)

8

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

5

Pia Steensland (KD)

6

6

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

7

Mats Berglund (MP)

6

____

____

0.48

4.56

16

Kulturutskottets betänkande KrU10

Kultur för alla

1

Lotta Finstorp (M)

6

2

Angelika Bengtsson (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

5

Cecilia Engström (KD)

6

6

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

7

Anna Sibinska (MP)

6

____

____

0.44

5.40

17

Kulturutskottets betänkande KrU11

Frågor om film och public service

1

Viktor Wärnick (M)

6

2

Angelika Bengtsson (SD)

8

3

Per Lodenius (C)

6

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

5

Lawen Redar (S)

6

6

Anna Sibinska (MP)

8

____

____

0.42

6.22

Totalt anmäld tid 6 tim. 22 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.