Onsdag den 30 november 2016

Kammarens talarlista 2016-11-30 00:00:00

Onsdagen den 30 november 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Finansutskottets betänkande FiU7

Nytt regelverk om upphandling

1

Monica Green (S)

12

2

Maria Plass (M)

10

3

Oscar Sjöstedt (SD)

10

4

Janine Alm Ericson (MP)

8

5

Peter Helander (C)

8

6

Ulla Andersson (V)

12

7

Said Abdu (L)

10

8

Jakob Forssmed (KD)

10

9

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

10

10

Leif Pettersson (S)

6

11

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

12

Dennis Dioukarev (SD)

6

13

Jonas Sjöstedt (V)

8

14

Raimo Pärssinen (S)

8

15

Ali Esbati (V)

8

16

Patrik Björck (S)

8

17

Magnus Manhammar (S)

8

____

____

2.28

2.28

19

Trafikutskottets utlåtande TU7

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen

1

Erik Ottoson (M)

4

____

____

0.04

2.32

20

Civilutskottets betänkande CU1

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1

Tuve Skånberg (KD)

6

2

Johan Löfstrand (S)

6

3

Ewa Thalén Finné (M)

6

4

Roger Hedlund (SD)

6

5

Emma Hult (MP)

6

6

Ola Johansson (C)

6

7

Nooshi Dadgostar (V)

6

8

Robert Hannah (L)

6

9

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

6

10

Statsrådet Per Bolund (MP)

6

11

Eva Sonidsson (S)

6

12

Jessika Roswall (M)

6

13

Mikael Eskilandersson (SD)

6

14

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

____

____

1.24

3.56

21

Trafikutskottets betänkande TU5

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

1

Emma Wallrup (V)

4

2

Teres Lindberg (S)

4

3

Erik Ottoson (M)

4

4

Anders Åkesson (C)

4

____

____

0.16

4.12

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU1

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1

Annicka Engblom (M)

6

2

Jonas Millard (SD)

6

3

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

5

Tina Acketoft (L)

4

6

Stefan Svanström (KD)

4

7

Björn von Sydow (S)

6

8

Agneta Börjesson (MP)

6

____

____

0.42

4.54

Totalt anmäld tid 4 tim. 54 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.