Onsdag den 31 januari 2018

Kammarens talarlista 2018-01-31 00:00:00

Onsdagen den 31 januari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

7

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU8

Jakt och viltvård

1

Sten Bergheden (M)

10

2

Runar Filper (SD)

8

3

Eskil Erlandsson (C)

8

4

Magnus Oscarsson (KD)

8

5

Monica Haider (S)

8

6

Emma Nohrén (MP)

8

7

Jens Holm (V)

8

8

Lars Tysklind (L)

6

____

____

1.04

1.04

8

Konstitutionsutskottets betänkande KU38

Offentlighet, sekretess och integritet

1

Jonas Millard (SD)

10

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

3

Tina Acketoft (L)

6

4

Tuve Skånberg (KD)

8

5

Laila Naraghi (S)

8

6

Agneta Börjesson (MP)

6

7

Lars-Axel Nordell (KD)

6

____

____

0.50

1.54

9

Konstitutionsutskottets betänkande KU11

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1

Veronica Lindholm (S)

6

2

Lisbeth Sundén Andersson (M)

6

3

Jonas Millard (SD)

4

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

7

Tina Acketoft (L)

4

8

Tuve Skånberg (KD)

4

____

____

0.40

2.34

10

Konstitutionsutskottets betänkande KU27

Riksdagens arbetsformer

1

Fredrik Eriksson (SD)

4

2

Mia Sydow Mölleby (V)

4

3

Berit Högman (S)

4

____

____

0.12

2.46

11

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

____

____

0.00

2.46

12

Konstitutionsutskottets betänkande KU32

Minoritetsfrågor

1

Annicka Engblom (M)

8

2

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

4

Tina Acketoft (L)

6

5

Hans Ekström (S)

8

6

Agneta Börjesson (MP)

6

____

____

0.40

3.26

Totalt anmäld tid 3 tim. 26 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.