Onsdag den 5 februari 2020

Kammarens talarlista 2020-02-05 00:00:00

Onsdagen den 5 februari 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

26

Trafikutskottets betänkande TU6

Yrkestrafik och taxi

1

Sten Bergheden (M)

8

2

Thomas Morell (SD)

8

3

Mikael Larsson (C)

6

4

Jessica Thunander (V)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Teres Lindberg (S)

8

7

Emma Berginger (MP)

6

8

Patrik Jönsson (SD)

6

____

____

0.58

0.58

27

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5

Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

1

Josefin Malmqvist (M)

6

2

Désirée Pethrus (KD)

6

3

Marianne Pettersson (S)

6

4

Alireza Akhondi (C)

6

5

Ciczie Weidby (V)

6

____

____

0.30

1.28

28

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

1

Mats Green (M)

8

2

Alexander Christiansson (SD)

5

3

Ali Esbati (V)

8

4

Sofia Damm (KD)

8

5

Serkan Köse (S)

8

6

Martin Ådahl (C)

8

7

Gulan Avci (L)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

4

____

____

0.57

2.25

29

Socialutskottets betänkande SoU13

Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården

____

____

0.00

2.25

30

Utbildningsutskottets betänkande UbU7

Grundsärskolans kunskapsuppdrag

1

Kristina Axén Olin (M)

5

2

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

3

Roger Haddad (L)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.25

2.50

Totalt anmäld tid 2 tim. 50 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.