Onsdag den 5 juni 2019

Kammarens talarlista 2019-06-05 00:00:00

Onsdagen den 5 juni 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU16

Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

1

Marlene Burwick (S)

4

____

____

0.04

0.04

7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

1

Kenneth G Forslund (S)

6

2

Beatrice Ask (M)

6

3

Björn Söder (SD)

6

4

Daniel Bäckström (C)

6

5

Hanna Gunnarsson (V)

6

6

Lars Adaktusson (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.42

0.46

8

Konstitutionsutskottets betänkande KU33

Indelning i utgiftsområden

9

Konstitutionsutskottets utlåtande KU37

Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

____

____

0.00

0.46

10

Trafikutskottets betänkande TU14

Sjöfartsfrågor

1

Johan Büser (S)

8

2

Anders Hansson (M)

8

3

Jimmy Ståhl (SD)

8

4

Mikael Larsson (C)

8

5

Jessica Thunander (V)

8

6

Hampus Hagman (KD)

8

7

Emma Berginger (MP)

8

8

Helena Gellerman (L)

8

____

____

1.04

1.50

11

Trafikutskottets betänkande TU16

Väg- och fordonsfrågor

1

Jens Holm (V)

8

2

Sten Bergheden (M)

8

3

Thomas Morell (SD)

8

4

Anders Åkesson (C)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

8

7

Elin Gustafsson (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.04

2.54

Totalt anmäld tid 2 tim. 54 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.