Onsdag den 5 juni 2019

Kammarens talarlista 2019-06-05 00:00:00

Onsdagen den 5 juni 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU16

 

 

 

Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

 

 

 

1

Marlene Burwick (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.04

0.04

7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

 

 

 

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

 

1

Kenneth G Forslund (S)

6

 

 

2

Beatrice Ask (M)

6

 

 

3

Björn Söder (SD)

6

 

 

4

Daniel Bäckström (C)

6

 

 

5

Hanna Gunnarsson (V)

6

 

 

6

Lars Adaktusson (KD)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

0.46

8

Konstitutionsutskottets betänkande KU33

 

 

 

Indelning i utgiftsområden

 

 

9

Konstitutionsutskottets utlåtande KU37

 

 

 

Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.46

10

Trafikutskottets betänkande TU14

 

 

 

Sjöfartsfrågor

 

 

 

1

Johan Büser (S)

8

 

 

2

Anders Hansson (M)

8

 

 

3

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

4

Mikael Larsson (C)

8

 

 

5

Jessica Thunander (V)

8

 

 

6

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

7

Emma Berginger (MP)

8

 

 

8

Helena Gellerman (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.50

11

Trafikutskottets betänkande TU16

 

 

 

Väg- och fordonsfrågor

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Sten Bergheden (M)

8

 

 

3

Thomas Morell (SD)

8

 

 

4

Anders Åkesson (C)

8

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

6

Helena Gellerman (L)

8

 

 

7

Elin Gustafsson (S)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

2.54

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 54 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.