Onsdag den 6 mars 2019

Talarlista 2018/19:20190306

Onsdagen den 6 mars 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Civilutskottets betänkande CU6

Ersättningsrätt och insolvensrätt

1

Mats Green (M)

5

2

Martina Johansson (C)

6

3

Larry Söder (KD)

6

4

Sanne Lennström (S)

6

5

Mikael Eskilandersson (SD)

6

____

____

0.29

0.29

15

Civilutskottets betänkande CU8

Hyresrätt m.m.

1

Mats Green (M)

8

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

4

Larry Söder (KD)

6

5

Ola Möller (S)

6

6

Ola Johansson (C)

8

7

Rasmus Ling (MP)

5

____

____

0.47

1.16

16

Civilutskottets betänkande CU5

Hushållningen med mark- och vattenområden

1

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

8

2

Mats Nordberg (SD)

6

3

Ola Johansson (C)

6

4

Jon Thorbjörnson (V)

4

5

Larry Söder (KD)

6

6

Joakim Järrebring (S)

6

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

8

Mats Green (M)

8

____

____

0.52

2.08

17

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala frågor

1

Jan Ericson (M)

8

2

Ida Gabrielsson (V)

8

3

Ingemar Nilsson (S)

6

4

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.28

2.36

18

Finansutskottets betänkande FiU31

Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster

____

____

0.00

2.36

19

Finansutskottets betänkande FiU32

Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar

____

____

0.00

2.36

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU13

Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd

1

Björn Petersson (S)

6

2

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8

3

Julia Kronlid (SD)

8

4

Solveig Zander (C)

8

5

Nooshi Dadgostar (V)

8

6

Hans Eklind (KD)

8

7

Mats Berglund (MP)

6

____

____

0.52

3.28

21

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU15

Socialavgifter

1

Cassandra Sundin (SD)

4

2

Rikard Larsson (S)

6

3

Mats Berglund (MP)

6

____

____

0.16

3.44

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU8

Skyddet av värdefull skog

1

Kristina Yngwe (C)

8

2

John Widegren (M)

8

3

Mats Nordberg (SD)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Isak From (S)

8

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.10

4.54

Totalt anmäld tid 4 tim. 54 min.

––––––––––––––––––––––––––––