Onsdag den 7 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-07 00:00:00

Onsdagen den 7 juni 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Utbildningsutskottets betänkande UbU22

En skyldighet att erbjuda lovskola

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

6

3

Roza Güclü Hedin (S)

6

____

____

0.18

0.18

Gemensam debatt KU23 och KU12

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

Förebyggande av våldsbejakande extremism

1

Jonas Millard (SD)

8

2

Mia Sydow Mölleby (V)

8

3

Andreas Norlén (M)

12

4

Veronica Lindholm (S)

6

5

Agneta Börjesson (MP)

8

6

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

7

Tina Acketoft (L)

8

8

Tuve Skånberg (KD)

6

9

Patrick Reslow (-)

6

____

____

1.08

1.26

26

Konstitutionsutskottets utlåtande KU12

Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

____

____

0.00

1.26

27

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

Behandlingen av riksdagens skrivelser

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Laila Naraghi (S)

8

3

Patrick Reslow (-)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

6

____

____

0.28

1.54

28

Konstitutionsutskottets betänkande KU28

Vissa frågor om kommersiell radio

1

Berit Högman (S)

5

2

Annicka Engblom (M)

5

3

Fredrik Eriksson (SD)

5

4

Agneta Börjesson (MP)

5

5

Agneta Gille (S)

5

____

____

0.25

2.19

29

Konstitutionsutskottets betänkande KU25

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

____

____

0.00

2.19

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

Indelning i utgiftsområden

1

Fredrik Eriksson (SD)

4

2

Andreas Norlén (M)

4

____

____

0.08

2.27

31

Skatteutskottets betänkande SkU32

Redovisning av skatteutgifter 2017

1

Jörgen Hellman (S)

8

2

David Lång (SD)

6

3

Rasmus Ling (MP)

6

4

Per Åsling (C)

8

5

Maria Malmer Stenergard (M)

8

6

Larry Söder (KD)

4

____

____

0.40

3.07

32

Civilutskottets betänkande CU18

Skärpt ansvar för fartygsvrak

1

Ola Johansson (C)

4

2

Faradj Koliev (S)

4

3

Lars Beckman (M)

4

____

____

0.12

3.19

33

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13

Insatsen Förberedande och orienterande utbildning

1

Raimo Pärssinen (S)

8

2

Marco Venegas (MP)

6

3

Ali Esbati (V)

8

4

Niklas Wykman (M)

8

5

Sven-Olof Sällström (SD)

8

6

Fredrik Christensson (C)

8

7

Désirée Pethrus (KD)

8

____

____

0.54

4.13

Totalt anmäld tid 4 tim. 13 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.