Onsdag den 8 april 2020

Kammarens talarlista 2020-04-08 00:00:00

Onsdagen den 8 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Finansutskottets betänkande FiU35

Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statsförvaltningen

____

____

0.00

0.00

23

Finansutskottets betänkande FiU56

Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1

Fredrik Olovsson (S)

6

2

Elisabeth Svantesson (M)

8

3

Sven-Olof Sällström (SD)

8

4

Emil Källström (C)

4

5

Ali Esbati (V)

8

6

Jakob Forssmed (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

4

8

Karolina Skog (MP)

5

____

____

0.51

0.51

Totalt anmäld tid 0 tim. 51 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.