Onsdag den 9 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-09 00:00:00

Onsdagen den 9 juni 2021

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till ett anförande på längst 5 minuter i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt. Därefter följer en andra omgång med anföranden på längst 2 minuter. På det andra anförandet gäller fri replikrätt för debattdeltagarna i partistorleksordning med en repliktid på längst 1 minut enligt duellmetoden (totalt 4 minuter per duell). Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

Omgång 1 Anförande utan repliker

Omgång 2 Anförande med repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Annie Lööf (C)

5

2

5

Nooshi Dadgostar (V)

5

2

6

Ebba Busch (KD)

5

2

7

Johan Pehrson (L)

5

2

8

Per Bolund (MP)

5

2

Beräknad talartid är cirka 3 timmar och 30 minuter

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020, m.m.

1

Mikael Strandman (SD)

8

2

Ida Karkiainen (S)

4

3

Lars Jilmstad (M)

4

____

____

0.16

0.16

24

Konstitutionsutskottets betänkande KU27

Indelning i utgiftsområden

____

____

0.00

0.16

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU29

Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

1

Angelika Bengtsson (SD)

6

2

Ida Karkiainen (S)

6

3

Lars Jilmstad (M)

6

____

____

0.18

0.34

26

Konstitutionsutskottets betänkande KU33

Ett institut för mänskliga rättigheter

1

Karin Enström (M)

8

2

Thomas Hammarberg (S)

8

3

Mikael Strandman (SD)

8

4

Jessica Wetterling (V)

8

5

Tina Acketoft (L)

8

6

Camilla Hansén (MP)

8

7

Tuve Skånberg (KD)

8

____

____

0.56

1.30

27

Utrikesutskottets betänkande UU10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

1

Kenneth G Forslund (S)

8

2

Hans Rothenberg (M)

8

3

Ludvig Aspling (SD)

10

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

8

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

12

____

____

1.10

2.40

28

Utrikesutskottets betänkande UU12

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1

Margareta Cederfelt (M)

8

2

Björn Söder (SD)

8

3

Yasmine Posio (V)

8

4

Gudrun Brunegård (KD)

8

5

Johan Büser (S)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Maria Nilsson (L)

8

8

Utrikesminister Ann Linde (S)

10

9

Jasenko Omanovic (S)

8

10

Lars Thomsson (C)

6

____

____

1.20

4.00

29

Utrikesutskottets betänkande UU9

Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1

Björn Söder (SD)

8

2

Håkan Svenneling (V)

12

3

Lars Adaktusson (KD)

8

4

Kenneth G Forslund (S)

8

5

Hans Rothenberg (M)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Camilla Hansén (MP)

8

____

____

1.08

5.08

30

Finansutskottets betänkande FiU51

Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar

____

____

0.00

5.08

Totalt anmäld tid 5 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.