Onsdagen den 19 juni 2013

Talarlista 2012/13:20130619

Talarlista

Onsdagen den 19 juni 2013

Kl. 09.00 Arbetsplenum

Votering efter debattens slut Avtackning Interpellationssvar

14.00 Aktuell debatt

____________________________________________________________

19Finansutskottets betänkande FiU30

Nya regler för finansiella konglomerat

20Finansutskottets betänkande FiU33

Årsredovisning för staten 2012

Nr

Anmäld tid

Ackumulerad

 

(min.)

tid

21Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Fredrik Olovsson (S)

10

 

2

Per Bolund (MP)

10

 

3

Sven-Olof Sällström (SD)

12

 

4

Ulla Andersson (V)

12

 

5

Anna Kinberg Batra (M)

12

 

6

Carl B Hamilton (FP)

12

 

7

Per Åsling (C)

10

 

8

Anders Sellström (KD)

10

 

9

Finansminister Anders Borg (M)

12

 

 

 

____

____

 

 

1.40

1.40

22Skatteutskottets betänkande SkU30

Redovisning av skatteutgifter 2013

Totalt anmäld tid 1 tim. 40 min.

_____________________________

Nr

26Aktuell debatt

På begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om läget i den svenska skolan. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Debattregler

Företrädaren för Socialdemokraterna inleder och Folkpartiet liberalerna företräds av utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Det förekommer inga repliker.

 

 

 

Antal inlägg och tider i minuter

 

 

Inl.

Omg.

Omg.

Omg.

Avsl.

 

 

 

1

2

3

 

1

Utbildningsminister Jan Björklund

 

6

4

2

2

 

(FP)

 

 

 

 

 

2

Ibrahim Baylan (S)

2

6

4

2

 

3

Tomas Tobé (M)

 

6

4

2

 

4

Gustav Fridolin (MP)

 

6

4

2

 

5

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

6

4

2

 

6

Richard Jomshof (SD)

 

6

4

2

 

7

Rossana Dinamarca (V)

 

6

4

2

 

8

Annika Eclund (KD)

 

6

4

2

 

Beräknad talartid är ca 1 tim. 40 min.

______________________________