Onsdagen den 22 maj 2013

Talarlista 2012/13:20130522

Talarlista

Onsdagen den 22 maj 2013

Kl. 09.00 Arbetsplenum

16.00 Votering

____________________________________________________________

Nr

Anmäld tid

Ackumulerad

 

(min.)

tid

21Socialutskottets betänkande SoU20

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

1

Eva-Lena Jansson (S)

8

 

2

Björn Söder (SD)

15

 

3

Christina Höj Larsen (V)

10

 

4

Anders W Jonsson (C)

8

 

5

Saila Quicklund (M)

8

 

6

Maria Ferm (MP)

8

 

7

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

8

 

8

Anders Andersson (KD)

8

 

9

Per Ramhorn (SD)

6

 

10

Ismail Kamil (FP)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.27

1.27

22Socialutskottets betänkande SoU24

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

1

Catharina Bråkenhielm (S)

8

2

Agneta Luttropp (MP)

6

3

Per Ramhorn (SD)

6

4

Eva Olofsson (V)

8

22 Socialutskottets betänkande SoU24

 

 

5

Anders W Jonsson (C)

8

 

6

Helena Bouveng (M)

6

 

7

Barbro Westerholm (FP)

8

 

8

Anders Andersson (KD)

8

 

9

Tuve Skånberg (KD)

10

 

 

 

____

____

 

 

1.08

2.35

23Civilutskottets betänkande CU20

Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter

1

Markus Wiechel (SD)

4

 

2

Eva Bengtson Skogsberg (M)

4

 

3

Ola Johansson (C)

4

 

4

Roland Utbult (KD)

4

 

 

 

____

____

 

 

0.16

2.51

24Civilutskottets betänkande CU21

Nedsättning av en byggsanktionsavgift

1

Ola Johansson (C)

6

 

2

Roland Utbult (KD)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.12

3.03

25Justitieutskottets betänkande JuU20

En skärpt sexualbrottslagstiftning

1

Kerstin Haglö (S)

10

 

2

Agneta Börjesson (MP)

8

 

3

Richard Jomshof (SD)

15

 

4

Lena Olsson (V)

10

 

5

Johan Pehrson (FP)

10

 

6

Ewa Thalén Finné (M)

10

 

7

Johan Linander (C)

8

 

8

Caroline Szyber (KD)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.19

4.22

26Justitieutskottets betänkande JuU24

Förfalsknings- och sanningsbrotten

1 Anti Avsan (M)

4

 

 

____

____

 

0.04

4.26

27Skatteutskottets betänkande SkU24

Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

____

____

0.00

4.26

28Skatteutskottets betänkande SkU26

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

____

____

0.00

4.26

29Skatteutskottets betänkande SkU27

Informationsutbytesavtal med Panama

1 Ulf Berg (M)

4

____ ____

29 Skatteutskottets betänkande SkU27

0.04 4.30

30Skatteutskottets betänkande SkU28

Informationsutbytesavtal med Seychellerna

____

____

0.00

4.30

31Skatteutskottets betänkande SkU29

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter

____

____

0.00

4.30

32Skatteutskottets betänkande SkU32

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

1

Teres Lindberg (S)

6

 

2

Jonas Eriksson (MP)

6

 

3

Thoralf Alfsson (SD)

5

 

4

Jacob Johnson (V)

4

 

5

Maria Abrahamsson (M)

8

 

6

Gunnar Andrén (FP)

6

 

7

Karin Nilsson (C)

6

 

8

Anders Sellström (KD)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.47

5.17

33Utrikesutskottets betänkande UU16

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

1

Björn Söder (SD)

2

2

Kerstin Engle (S)

6

3

Ulrik Nilsson (M)

6

33 Utrikesutskottets betänkande UU16

 

4

Bodil Ceballos (MP)

6

5

Ismail Kamil (FP)

6

6

Désirée Pethrus (KD)

6

____

____

0.32

5.49

Totalt anmäld tid

5 tim. 49 min.

_____________________________