Onsdagen den 26 juni 2013

Talarlista 2012/13:20130626

Talarlista

Onsdagen den 26 juni 2013

Kl. 09.00 Arbetsplenum

Beslut efter debattens slut Interpellationssvar

____________________________________________________________

Nr

Anmäld tid

Ackumulerad

 

(min.)

tid

4

Trafikutskottets utlåtande TU21

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till

 

 

förordning om inrättande av en ram för tillträde till

 

 

marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i

 

 

hamnar

 

 

____

____

 

0.00

0.00

 

Totalt anmäld tid

0 tim. 00 min.

 

_____________________________