Onsdagen den 29 maj 2013

Talarlista 2012/13:20130529

Talarlista

Onsdagen den 29 maj 2013

Kl. 09.00 Arbetsplenum

16.00 Votering

____________________________________________________________

25Näringsutskottets betänkande NU18

Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

____

____

0.00

0.00

26Näringsutskottets betänkande NU19

Olagligt statsstöd

____

____

0.00

0.00

27Näringsutskottets utlåtande NU23

Granskning av meddelande om smart lagstiftning

____

____

0.00

0.00

28Justitieutskottets betänkande JuU21

Kränkande fotografering

1

Elin Lundgren (S)

8

2

Maria Ferm (MP)

8

3

Richard Jomshof (SD)

8

4

Lena Olsson (V)

8

5

Johan Linander (C)

8

6

Anti Avsan (M)

8

7

Johan Pehrson (FP)

8

8

Caroline Szyber (KD)

8

 

9

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

 

 

 

____

____

 

 

1.10

1.10

29Justitieutskottets betänkande JuU25

Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

1

Agneta Börjesson (MP)

8

 

2

Richard Jomshof (SD)

8

 

3

Lena Olsson (V)

8

 

4

Annika Duàn (S)

8

 

5

Caroline Szyber (KD)

8

 

6

Pia Hallström (M)

8

 

7

Johan Pehrson (FP)

8

 

8

Johan Linander (C)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.04

2.14

30Justitieutskottets betänkande JuU22

En ny kameraövervakningslag

1

Elin Lundgren (S)

10

 

2

Maria Ferm (MP)

8

 

3

Richard Jomshof (SD)

8

 

4

Lena Olsson (V)

8

 

5

Patrick Reslow (M)

10

 

6

Johan Pehrson (FP)

8

 

7

Johan Linander (C)

8

 

8

Caroline Szyber (KD)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.08

3.22

31Finansutskottets betänkande FiU35

Riksrevisionens årsredovisning 2012

1 Göran Pettersson (M)

5

 

 

____

____

 

0.05

3.27

32Skatteutskottets betänkande SkU25

Folkbokföringen i framtiden

1

Christina Oskarsson (S)

10

2

Tina Ehn (MP)

8

3

Thoralf Alfsson (SD)

8

4

Jacob Johnson (V)

6

5

Maria Abrahamsson (M)

10

6

Gunnar Andrén (FP)

6

7

Karin Nilsson (C)

6

8

Lars Gustafsson (KD)

6

9

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

____

____

1.06

4.33

Totalt anmäld tid

4 tim. 33 min.

_____________________________