Onsdagen den 5 juni 2013

Talarlista 2012/13:20130605

Talarlista

Onsdagen den 5 juni 2013

Kl. 09.00 Val av justitieombudsman Arbetsplenum

16.00 Votering

____________________________________________________________

Nr

Anmäld tid

Ackumulerad

 

(min.)

tid

18Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010, m.m.

1

Ann-Christin Ahlberg (S)

12

 

2

Jenny Petersson (M)

10

 

3

Gunvor G Ericson (MP)

12

 

4

Christer Nylander (FP)

8

 

5

Annika Qarlsson (C)

10

 

6

Mattias Karlsson (SD)

10

 

7

Josefin Brink (V)

12

 

8

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.22

1.22

19Utrikesutskottets betänkande UU3

Norden

1

Karin Åström (S)

10

2

Jan Lindholm (MP)

15

3

Björn Söder (SD)

10

4

Marianne Berg (V)

10

5

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

10

6

Anita Brodén (FP)

10

 

7

Johan Linander (C)

10

 

8

Anders Andersson (KD)

10

 

9

Statsrådet Ewa Björling (M)

12

 

10

Cristina Husmark Pehrsson (M)

10

 

11

Maria Stenberg (S)

6

 

12

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

10

 

 

 

____

____

 

 

2.03

3.25

20Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap

1

Peter Hultqvist (S)

10

 

2

Peter Rådberg (MP)

8

 

3

Mikael Jansson (SD)

8

 

4

Torbjörn Björlund (V)

10

 

5

Cecilia Widegren (M)

8

 

6

Staffan Danielsson (C)

8

 

7

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

 

____

____

 

 

1.00

4.25

21Konstitutionsutskottets betänkande KU25

Indelning i utgiftsområden

____

____

0.00

4.25

22Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

1

David Lång (SD)

8

2

Eva Lohman (M)

10

3 Maria Ferm (MP)

10

 

 

____

____

 

0.28

4.53

23Utbildningsutskottets betänkande UbU15

Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.

1

Cecilia Dalman Eek (S)

8

 

2

Agneta Luttropp (MP)

8

 

3

Carina Herrstedt (SD)

5

 

4

Rossana Dinamarca (V)

8

 

5

Michael Svensson (M)

8

 

6

Tina Acketoft (FP)

8

 

7

Emil Källström (C)

8

 

8

Yvonne Andersson (KD)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.59

5.52

24Finansutskottets betänkande FiU38

Ägarstyrningen av SBAB

1

Jörgen Hellman (S)

4

 

2

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

6

 

 

 

____

____

 

 

0.10

6.02

 

 

Totalt anmäld tid

6 tim. 2 min.

_____________________________