Tisdag den 12 april 2016

Kammarens talarlista 2016-04-12 00:00:00

Tisdagen den 12 april 2016

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om villkor för upphandling.

Debattregler

Socialdemokraternaföreträds av statsrådet Ardalan Shekarabi (S).
En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.
Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

6

4

2

2

2

Maria Malmer Stenergard (M)

6

4

2

3

Mikael Eskilandersson (SD)

6

4

2

4

Janine Alm Ericson (MP)

6

4

2

5

Emil Källström (C)

6

4

2

6

Ali Esbati (V)

6

4

2

7

Said Abdu (L)

6

4

2

8

Larry Söder (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme 38 minuter

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.