Tisdag den 14 april 2015

Talarlista 2014/15:20150414

Tisdagen den 14 april 2015

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran avCenterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet.

Debattregler
En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Företrädaren förCenterpartiet inleder ochSocialdemokraterna företräds av statsrådet Ardalan Shekarabi (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inledning

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avslutning

1

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

6

4

2

2

2

Ulf Berg (M)

6

4

2

3

Anders Forsberg (SD)

6

4

2

4

Emma Nohrén (MP)

6

4

2

5

Annie Lööf (C)

2

6

4

2

6

Håkan Svenneling (V)

6

4

2

7

Said Abdu (FP)

6

4

2

8

Magnus Oscarsson (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter.