Tisdag den 14 maj 2019

Talarlista 2018/19:20190514

Tisdagen den 14 maj 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Kulturutskottets betänkande KrU11

Kulturskaparnas villkor

1

Christer Nylander (L)

6

2

Lotta Finstorp (M)

6

3

Jonas Andersson i Linköping (SD)

4

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

5

Roland Utbult (KD)

8

6

Lars Mejern Larsson (S)

8

7

Per Lodenius (C)

6

8

Anna Sibinska (MP)

8

____

____

0.54

0.54

23

Kulturutskottets betänkande KrU12

Allmänna kulturfrågor

1

Christer Nylander (L)

6

2

Annicka Engblom (M)

6

3

Aron Emilsson (SD)

6

4

Per Lodenius (C)

6

5

Hans Hoff (S)

6

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

7

Roland Utbult (KD)

6

8

Anna Sibinska (MP)

6

9

Ann-Britt Åsebol (M)

6

____

____

0.54

1.48

24

Kulturutskottets betänkande KrU10

Idrott och friluftsliv

1

Christer Nylander (L)

6

2

Lotta Finstorp (M)

6

3

Cassandra Sundin (SD)

4

4

Peter Helander (C)

6

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Roland Utbult (KD)

8

7

Anna Wallentheim (S)

8

8

Angelika Bengtsson (SD)

4

____

____

0.50

2.38

Totalt anmäld tid 2 tim. 38 min.

––––––––––––––––––––––––––––