Tisdag den 15 december 2015

Kammarens talarlista 2015-12-15 00:00:00

Tisdagen den 15 december 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.00

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

21

Finansutskottets betänkande FiU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6minuter i debatterna om utgiftsområden.

1

Ulrika Heindorff (M)

6

2

Anders Ahlgren (C)

6

3

Mats Persson (L)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

6

5

Niklas Karlsson (S)

6

6

Håkan Svenneling (V)

6

7

Emma Henriksson (KD)

6

8

Margareta B Kjellin (M)

6

9

Staffan Danielsson (C)

4

10

Barbro Westerholm (L)

6

11

Anna-Lena Sörenson (S)

6

12

Catharina Bråkenhielm (S)

6

____

____

1.10

1.10

22

Justitieutskottets betänkande JuU1

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6minuter i debatterna om utgiftsområden.

1

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

2

Krister Hammarbergh (M)

6

3

Kent Ekeroth (SD)

6

4

Mats Pertoft (MP)

6

5

Johan Hedin (C)

6

6

Torbjörn Björlund (V)

6

7

Roger Haddad (L)

6

8

Andreas Carlson (KD)

6

9

Beatrice Ask (M)

6

10

Adam Marttinen (SD)

6

____

____

1.00

2.10

23

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU1

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

1

Björn Söder (SD)

6

2

Stig Henriksson (V)

6

3

Kenneth G Forslund (S)

6

4

Karin Enström (M)

6

5

Pernilla Stålhammar (MP)

6

6

Daniel Bäckström (C)

6

7

Allan Widman (L)

5

8

Mikael Oscarsson (KD)

6

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

5

10

Roger Richtoff (SD)

4

11

Kalle Olsson (S)

6

12

Lena Asplund (M)

6

13

Jakop Dalunde (MP)

6

14

Kent Härstedt (S)

6

____

____

1.20

3.30

24

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU2

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

1

Karin Enström (M)

6

2

Björn Söder (SD)

6

3

Daniel Bäckström (C)

6

4

Mikael Oscarsson (KD)

6

5

Kenneth G Forslund (S)

6

6

Pernilla Stålhammar (MP)

6

7

Stig Henriksson (V)

6

8

Allan Widman (L)

6

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

5

10

Hans Wallmark (M)

8

11

Roger Richtoff (SD)

4

12

Kent Härstedt (S)

6

13

Jakop Dalunde (MP)

6

14

Jabar Amin (MP)

4

____

____

1.21

4.51

25

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

Rovdjurspolitikens inriktning

1

Isak From (S)

8

2

Emma Nohrén (MP)

8

3

Jens Holm (V)

8

4

Ulf Berg (M)

6

5

Runar Filper (SD)

8

6

Eskil Erlandsson (C)

6

7

Lars Tysklind (L)

6

8

Magnus Oscarsson (KD)

6

____

____

0.56

5.47

Totalt anmäld tid 5 tim. 47 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.