Tisdag den 16 juni 2015

Talarlista 2014/15:20150616

Tisdagen den 16 juni 2015

Kl.

09.00

Votering

Arbetsplenum

18.00

Votering

    (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt om FiU20 och FiU21

15

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Ulf Kristersson (M)

12

2

Oscar Sjöstedt (SD)

12

3

Emil Källström (C)

12

4

Erik Ullenhag (FP)

12

5

Jakob Forssmed (KD)

12

6

Fredrik Olovsson (S)

12

7

Janine Alm Ericson (MP)

12

8

Ulla Andersson (V)

12

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

12

10

Per Åsling (C)

8

11

Niklas Wykman (M)

8

12

David Lång (SD)

8

13

Mats Persson (FP)

8

14

Aron Modig (KD)

8

15

Leif Jakobsson (S)

8

16

Rasmus Ling (MP)

8

17

Daniel Sestrajcic (V)

8

18

Finn Bengtsson (M)

8

19

Patrik Björck (S)

8

____

____

3.08

3.08

16

Finansutskottets betänkande FiU21

Vårändringsbudget för 2015

____

____

0.00

3.08

17

Skatteutskottets betänkande SkU25

Redovisning av skatteutgifter 2015

1

Per Åsling (C)

8

2

Niklas Wykman (M)

8

3

Mats Persson (FP)

4

4

Aron Modig (KD)

4

5

Leif Jakobsson (S)

8

6

David Lång (SD)

4

7

Rasmus Ling (MP)

5

8

Daniel Sestrajcic (V)

6

____

____

0.47

3.55

18

Justitieutskottets betänkande JuU20

Åklagardatalag

____

____

0.00

3.55

19

Justitieutskottets betänkande JuU21

Genomförande av brottsofferdirektivet

1

Roger Haddad (FP)

6

2

Sanne Eriksson (S)

6

3

Krister Hammarbergh (M)

6

4

Annika Hirvonen (MP)

8

5

Johan Hedin (C)

6

6

Torbjörn Björlund (V)

6

7

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

0.44

4.39

20

Justitieutskottets betänkande JuU22

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

1

Adam Marttinen (SD)

6

2

Lawen Redar (S)

8

3

Anti Avsan (M)

7

4

Annika Hirvonen (MP)

4

5

Torbjörn Björlund (V)

4

____

____

0.29

5.08

21

Justitieutskottets betänkande JuU25

Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

____

____

0.00

5.08

22

Civilutskottets betänkande CU17

Arv i internationella situationer

1

Mikael Eskilandersson (SD)

8

2

Hillevi Larsson (S)

8

____

____

0.16

5.24

23

Civilutskottets betänkande CU18

Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

____

____

0.00

5.24

24

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

Specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

1

Lena Hallengren (S)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

3

Robert Stenkvist (SD)

4

4

Jabar Amin (MP)

6

5

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

6

6

Daniel Riazat (V)

5

7

Christer Nylander (FP)

5

8

Larry Söder (KD)

6

____

____

0.44

6.08

25

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

1

Betty Malmberg (M)

5

2

Robert Stenkvist (SD)

4

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

4

Thomas Strand (S)

8

____

____

0.25

6.33

Totalt anmäld tid 6 tim. 33 min.

––––––––––––––––––––––––––––