Tisdag den 18 juni 2019 (preliminär)

Talarlista 2018/19:20190618

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Tisdagen den 18 juni 2019

Kl.

08.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU19

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU21

Vårändringsbudget för 2019

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU30

Årsredovisning för staten 2018

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU42

Statistik på upphandlingsområdet

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU43

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU44

Statens roll på betalmarknaden

____

____

0.00

0.00

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU26

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

1

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

____

____

0.10

0.10

Justitieutskottets betänkande JuU27

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

____

____

0.00

0.10

Justitieutskottets betänkande JuU28

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

____

____

0.00

0.10

Justitieutskottets betänkande JuU29

Vapenfrågor

____

____

0.00

0.10

Totalt anmäld tid 0 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––