Tisdag den 19 juni 2018

Kammarens talarlista 2018-06-19 00:00:00

Tisdagen den 19 juni 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

52

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU14

 

 

 

Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

 

 

 

1

Jessika Roswall (M)

8

 

 

2

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

3

Said Abdu (L)

8

 

 

4

Erik Slottner (KD)

8

 

 

5

Helén Pettersson i Umeå (S)

12

 

 

6

Magnus Persson (SD)

6

 

 

7

Ali Esbati (V)

8

 

 

8

Arbetsmarknads- och etableringsminister

Ylva Johansson (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.08

1.08

53

Utbildningsutskottets betänkande UbU30

 

 

 

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

 

 

 

1

Caroline Helmersson Olsson (S)

10

 

 

2

Erik Bengtzboe (M)

10

 

 

3

Stefan Jakobsson (SD)

8

 

 

4

Elisabet Knutsson (MP)

6

 

 

5

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

10

 

 

6

Daniel Riazat (V)

6

 

 

7

Christer Nylander (L)

6

 

 

8

Annika Eclund (KD)

6

 

 

9

Statsrådet Anna Ekström (S)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

2.22

54

Utbildningsutskottets betänkande UbU31

 

 

 

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

 

 

 

1

Stefan Jakobsson (SD)

6

 

 

2

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

6

 

 

3

Christer Nylander (L)

4

 

 

4

Annika Eclund (KD)

6

 

 

5

Roza Güclü Hedin (S)

8

 

 

6

Maria Stockhaus (M)

6

 

 

7

Elisabet Knutsson (MP)

4

 

 

8

Daniel Riazat (V)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.44

3.06

55

Utbildningsutskottets betänkande UbU28

 

 

 

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.06

56

Utbildningsutskottets betänkande UbU32

 

 

 

Riktade statsbidrag till skolan

 

 

 

1

Matilda Ernkrans (S)

8

 

 

2

Michael Svensson (M)

4

 

 

3

Robert Stenkvist (SD)

4

 

 

4

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

5

 

 

5

Christer Nylander (L)

4

 

 

6

Annika Eclund (KD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.29

3.35

57

Trafikutskottets betänkande TU18

 

 

 

Infrastrukturfrågor

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

3

Anders Åkesson (C)

8

 

 

4

Nina Lundström (L)

12

 

 

5

Robert Halef (KD)

8

 

 

6

Karin Svensson Smith (MP)

8

 

 

7

Rikard Larsson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

4.35

58

Trafikutskottets betänkande TU22

 

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.35

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 35 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.