Tisdag den 20 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-20 00:00:00

Tisdagen den 20 juni 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU15

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

1

Paula Bieler (SD)

8

2

Christina Höj Larsen (V)

8

3

Annelie Karlsson (S)

8

4

Christian Holm Barenfeld (M)

8

5

Maria Ferm (MP)

8

6

Annika Qarlsson (C)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Désirée Pethrus (KD)

8

9

Arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson (S)

10

____

____

1.12

1.12

19

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU14

Åtgärder mot diskriminering

1

Jessika Roswall (M)

6

2

Paula Bieler (SD)

8

3

Annika Qarlsson (C)

6

4

Ali Esbati (V)

8

5

Fredrik Malm (L)

6

6

Désirée Pethrus (KD)

6

7

Eva-Lena Jansson (S)

8

8

Maria Ferm (MP)

8

____

____

0.56

2.08

20

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande AU17

Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

1

Jessika Roswall (M)

4

2

Sven-Olof Sällström (SD)

4

3

Annika Qarlsson (C)

4

4

Désirée Pethrus (KD)

6

5

Patrik Björck (S)

6

6

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

7

Ali Esbati (V)

6

8

Fredrik Malm (L)

4

____

____

0.40

2.48

21

Finansutskottets betänkande FiU32

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

____

____

0.00

2.48

22

Justitieutskottets betänkande JuU31

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare

1

Krister Hammarbergh (M)

6

2

Adam Marttinen (SD)

6

3

Petter Löberg (S)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.24

3.12

23

Justitieutskottets betänkande JuU28

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

1

Linda Snecker (V)

6

2

Susanne Eberstein (S)

6

3

Anti Avsan (M)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.24

3.36

24

Justitieutskottets betänkande JuU32

En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

____

____

0.00

3.36

25

Socialutskottets betänkande SoU13

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

1

Amir Adan (M)

6

2

Anders W Jonsson (C)

6

3

Barbro Westerholm (L)

6

4

Roland Utbult (KD)

6

5

Hans Hoff (S)

5

6

Christina Östberg (SD)

6

7

Stefan Nilsson (MP)

6

8

Karin Rågsjö (V)

8

____

____

0.49

4.25

26

Socialutskottets betänkande SoU19

Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

1

Anna-Lena Sörenson (S)

8

2

Jan Lindholm (MP)

8

3

Karin Rågsjö (V)

8

4

Emma Henriksson (KD)

6

5

Katarina Brännström (M)

6

6

Per Ramhorn (SD)

6

7

Anders W Jonsson (C)

6

8

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

0.54

5.19

27

Utbildningsutskottets betänkande UbU24

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016

____

____

0.00

5.19

Totalt anmäld tid 5 tim. 19 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.