Tisdag den 24 maj 2016

Kammarens talarlista 2016-05-24 00:00:00

Tisdagen den 24 maj 2016

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.
Företrädaren för Vänsterpartiet inleder.
Socialdemokraterna företräds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).
Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inledning

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avslutning

1

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

6

4

2

2

2

Lars Hjälmered (M)

6

4

2

3

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

4

2

4

Lise Nordin (MP)

6

4

2

5

Helena Lindahl (C)

6

4

2

6

Jonas Sjöstedt (V)

2

6

4

2

7

Maria Weimer (L)

6

4

2

8

Penilla Gunther (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.