Tisdag den 28 maj 2019

Kammarens talarlista 2019-05-28 00:00:00

Tisdagen den 28 maj 2019

Kl.

12.00

 

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll

 

 

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU38

 

 

 

Vissa betaltjänstfrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

13

Finansutskottets betänkande FiU40

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

14

Justitieutskottets betänkande JuU26

 

 

 

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

15

Socialutskottets betänkande SoU18

 

 

 

Reglering av alkoglass m.fl. produkter

 

 

 

1

Johan Hultberg (M)

4

 

 

2

Lena Emilsson (S)

4

 

 

3

Christina Östberg (SD)

4

 

 

4

Anders W Jonsson (C)

4

 

 

5

Michael Anefur (KD)

4

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

4

 

 

7

Pernilla Stålhammar (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.28

0.28

16

Socialutskottets betänkande SoU19

 

 

 

Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.28

17

Trafikutskottets betänkande TU12

 

 

 

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

 

 

 

1

Thomas Morell (SD)

6

 

 

2

Teres Lindberg (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.10

0.38

18

Trafikutskottets betänkande TU15

 

 

 

Luftfartsfrågor

 

 

 

1

Åsa Coenraads (M)

8

 

 

2

Patrik Jönsson (SD)

8

 

 

3

Anders Åkesson (C)

8

 

 

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Jens Holm (V)

8

 

 

7

Denis Begic (S)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.42

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU14

 

 

 

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

 

 

 

1

Nooshi Dadgostar (V)

6

 

 

2

Erica Nådin (S)

5

 

 

3

Katarina Brännström (M)

5

 

 

4

Solveig Zander (C)

5

 

 

5

Hans Eklind (KD)

5

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.31

2.13

20

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU15

 

 

 

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

 

 

 

1

Hanna Westerén (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.04

2.17

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU20

 

 

 

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.17

22

Skatteutskottets betänkande SkU19

 

 

 

Vissa inkomstskatteändringar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.17

23

Skatteutskottets betänkande SkU20

 

 

 

Höjt tak för RUT-avdrag

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

10

 

 

2

Tony Haddou (V)

12

 

 

3

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

4

Peter Persson (S)

6

 

 

5

David Lång (SD)

6

 

 

6

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

6

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

3.17

24

Skatteutskottets betänkande SkU21

 

 

 

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

 

 

 

1

Tony Haddou (V)

10

 

 

2

Peter Persson (S)

6

 

 

3

Kjell Jansson (M)

4

 

 

4

Eric Westroth (SD)

4

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

6

Joar Forssell (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

3.53

25

Skatteutskottets betänkande SkU22

 

 

 

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

 

 

 

1

Niklas Wykman (M)

8

 

 

2

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

3

Tony Haddou (V)

8

 

 

4

Hillevi Larsson (S)

8

 

 

5

Per Åsling (C)

8

 

 

6

Magnus Jacobsson (KD)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

4.55

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 55 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.