Tisdag den 28 maj 2019 (preliminär)

Talarlista 2018/19:20190528

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Tisdagen den 28 maj 2019

Kl.

12.00

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU38

Vissa betaltjänstfrågor

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU40

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU26

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

____

____

0.00

0.00

Socialutskottets betänkande SoU18

Reglering av alkoglass m.fl. produkter

1

Johan Hultberg (M)

4

2

Lena Emilsson (S)

4

3

Christina Östberg (SD)

4

4

Anders W Jonsson (C)

4

5

Michael Anefur (KD)

4

6

Barbro Westerholm (L)

4

7

Pernilla Stålhammar (MP)

4

____

____

0.28

0.28

Socialutskottets betänkande SoU19

Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

____

____

0.00

0.28

Trafikutskottets betänkande TU12

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

1

Thomas Morell (SD)

6

2

Teres Lindberg (S)

4

____

____

0.10

0.38

Trafikutskottets betänkande TU15

Luftfartsfrågor

1

Åsa Coenraads (M)

8

2

Patrik Jönsson (SD)

8

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

5

Helena Gellerman (L)

8

6

Denis Begic (S)

8

7

Jens Holm (V)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

1.04

1.42

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU14

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

1

Nooshi Dadgostar (V)

6

2

Erica Nådin (S)

5

3

Katarina Brännström (M)

5

4

Solveig Zander (C)

5

5

Hans Eklind (KD)

5

6

Barbro Westerholm (L)

5

____

____

0.31

2.13

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU15

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

1

Hanna Westerén (S)

4

____

____

0.04

2.17

Utbildningsutskottets betänkande UbU20

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

____

____

0.00

2.17

Skatteutskottets betänkande SkU19

Vissa inkomstskatteändringar

____

____

0.00

2.17

Skatteutskottets betänkande SkU20

Höjt tak för RUT-avdrag

1

Tony Haddou (V)

12

2

Boriana Åberg (M)

10

3

Hampus Hagman (KD)

6

4

Peter Persson (S)

6

5

David Lång (SD)

6

6

Helena Vilhelmsson (C)

8

7

Joar Forssell (L)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

1.00

3.17

Skatteutskottets betänkande SkU21

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

1

Tony Haddou (V)

12

2

Peter Persson (S)

6

3

Kjell Jansson (M)

4

4

Eric Westroth (SD)

4

5

Hampus Hagman (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

4

____

____

0.38

3.55

Skatteutskottets betänkande SkU22

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

1

Niklas Wykman (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

8

3

Tony Haddou (V)

8

4

Hillevi Larsson (S)

8

5

Per Åsling (C)

8

6

Hampus Hagman (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.02

4.57

Totalt anmäld tid 4 tim. 57 min.

––––––––––––––––––––––––––––