Torsdag den 11 april 2019

Kammarens talarlista 2019-04-11 00:00:00

Torsdagen den 11 april 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Återrapportering från Europeiska rådets möte direkt efter voteringen

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Justitieutskottets betänkande JuU11

Straffrättsliga frågor

1

Gustaf Lantz (S)

8

2

Johan Forssell (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Andreas Carlson (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

0.52

23

Justitieutskottets betänkande JuU14

Våldsbrott och brottsoffer

1

Carina Ödebrink (S)

8

2

Louise Meijer (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

6

4

Jonny Cato Hansson (C)

8

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Juno Blom (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

9

Helena Vilhelmsson (C)

6

____

____

1.02

1.54

24

Justitieutskottets utlåtande JuU19

Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagar-myndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott

1

Louise Meijer (M)

8

2

Adam Marttinen (SD)

6

3

Ingemar Kihlström (KD)

6

4

Johan Pehrson (L)

6

5

Joakim Sandell (S)

6

6

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.38

2.32

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

Offentlighet, sekretess och integritet

1

Fredrik Schulte (M)

6

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

3

Bengt Eliasson (L)

6

4

Ida Karkiainen (S)

6

____

____

0.24

2.56

26

Utrikesutskottets betänkande UU5

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1

Johan Büser (S)

8

2

Margareta Cederfelt (M)

8

3

Björn Söder (SD)

6

4

Lars Thomsson (C)

6

5

Robert Halef (KD)

6

____

____

0.34

3.30

27

Kulturutskottets betänkande KrU14

Public service-frågor

1

Viktor Wärnick (M)

8

2

Angelika Bengtsson (SD)

8

3

Per Lodenius (C)

6

4

Roland Utbult (KD)

8

5

Lawen Redar (S)

6

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

4

7

Anna Sibinska (MP)

6

____

____

0.46

4.16

28

Trafikutskottets betänkande TU11

Yrkestrafik och taxi

1

Sofia Westergren (M)

6

2

Thomas Morell (SD)

10

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Magnus Jacobsson (KD)

6

5

Helena Gellerman (L)

5

6

Teres Lindberg (S)

10

7

Jessica Thunander (V)

8

8

Emma Berginger (MP)

5

____

____

0.58

5.14

Totalt anmäld tid 5 tim. 14 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.