Torsdag den 11 juni 2015

Talarlista 2014/15:20150611

Torsdagen den 11 juni 2015

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Kulturutskottets betänkande KrU9

Litteratur, läsande och språk

1

Aron Emilsson (SD)

8

2

Ida Karkiainen (S)

8

3

Cecilia Magnusson (M)

6

4

Niclas Malmberg (MP)

8

5

Per Lodenius (C)

8

6

Bengt Eliasson (FP)

8

7

Larry Söder (KD)

8

8

Angelika Bengtsson (SD)

8

____

____

1.02

1.02

11

Kulturutskottets betänkande KrU11

Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund

1

Eva Lohman (M)

6

2

Aron Emilsson (SD)

8

3

Per Lodenius (C)

8

4

Bengt Eliasson (FP)

8

5

Lars-Axel Nordell (KD)

8

6

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

8

7

Niclas Malmberg (MP)

8

8

Saila Quicklund (M)

6

9

Cassandra Sundin (SD)

4

10

Agneta Gille (S)

6

11

Sara-Lena Bjälkö (SD)

8

____

____

1.18

2.20

12

Finansutskottets betänkande FiU19

Några värdepappersmarknadsfrågor

____

____

0.00

2.20

13

Finansutskottets betänkande FiU32

En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster

1

Niklas Karlsson (S)

10

2

Janine Alm Ericson (MP)

10

3

Ulla Andersson (V)

10

4

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

12

5

Oscar Sjöstedt (SD)

8

6

Emil Källström (C)

8

7

Emma Henriksson (KD)

8

____

____

1.06

3.26

14

Utbildningsutskottets betänkande UbU7

Statens dimensionering av lärarutbildning

____

____

0.00

3.26

15

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning

1

Ida Drougge (M)

8

2

Robert Stenkvist (SD)

8

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

4

Larry Söder (KD)

8

5

Håkan Bergman (S)

8

6

Jabar Amin (MP)

8

7

Daniel Riazat (V)

8

8

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

10

____

____

1.06

4.32

16

Utbildningsutskottets betänkande UbU16

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014

____

____

0.00

4.32

17

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11

Arbetsförmedlingen

1

Raimo Pärssinen (S)

10

2

Marco Venegas (MP)

6

3

Annika Qarlsson (C)

10

4

Ali Esbati (V)

10

5

Elisabeth Svantesson (M)

5

6

Sven-Olof Sällström (SD)

6

7

Fredrik Malm (FP)

6

8

Désirée Pethrus (KD)

10

____

____

1.03

5.35

Totalt anmäld tid 5 tim. 35 min.

––––––––––––––––––––––––––––