Torsdag den 13 juni 2019 (preliminär)

Talarlista 2018/19:20190613

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Torsdagen den 13 juni 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU24

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018

____

____

0.00

0.00

Civilutskottets betänkande CU17

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

1

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

____

____

0.10

0.10

Civilutskottets betänkande CU18

Fler tillval för hyresgäster

____

____

0.00

0.10

Utbildningsutskottets betänkande UbU16

Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

____

____

0.00

0.10

Utbildningsutskottets betänkande UbU17

Otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

____

____

0.00

0.10

Utbildningsutskottets betänkande UbU18

Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

____

____

0.00

0.10

Utbildningsutskottets betänkande UbU19

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

____

____

0.00

0.10

Utbildningsutskottets betänkande UbU21

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

____

____

0.00

0.10

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU17

Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

____

____

0.00

0.10

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

Miljömålen - med sikte på framtiden

____

____

0.00

0.10

Totalt anmäld tid 0 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––