Torsdag den 14 februari 2019

Kammarens talarlista 2019-02-14 00:00:00

Torsdagen den 14 februari 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Socialutskottets betänkande SoU16

Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

____

____

0.00

0.00

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.

1

Fredrik Lindahl (SD)

4

2

Hans Ekström (S)

6

3

Marta Obminska (M)

6

4

Per-Arne Håkansson (S)

6

____

____

0.22

0.22

24

Näringsutskottets betänkande NU6

Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

____

____

0.00

0.22

25

Försvarsutskottets betänkande FöU4

En ny kustbevakningslag

1

Heléne Björklund (S)

6

2

Alexandra Anstrell (M)

6

____

____

0.12

0.34

26

Kulturutskottets utlåtande KrU6

En ny europeisk agenda för kultur

1

Jonas Andersson i Linköping (SD)

6

2

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

3

Ann-Britt Åsebol (M)

6

____

____

0.18

0.52

27

Trafikutskottets betänkande TU6

Cykelfrågor

1

Jens Holm (V)

8

2

Sofia Westergren (M)

7

3

Thomas Morell (SD)

4

4

Mikael Larsson (C)

5

5

Magnus Jacobsson (KD)

6

6

Helena Gellerman (L)

6

7

Elin Gustafsson (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

9

Patrik Jönsson (SD)

5

____

____

0.57

1.49

28

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU3

Fiskeripolitik

1

John Widegren (M)

8

2

Runar Filper (SD)

8

3

Ulrika Heie (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Roland Utbult (KD)

10

6

Markus Selin (S)

8

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.04

2.53

29

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

Klimatpolitik

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Tina Acketoft (L)

8

7

Magnus Manhammar (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

1.04

3.57

Totalt anmäld tid 3 tim. 57 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.