Torsdag den 14 maj 2020

Kammarens talarlista 2020-05-14 00:00:00

Torsdagen den 14 maj 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Socialutskottets betänkande SoU22

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

____

____

0.00

0.00

4

Socialutskottets betänkande SoU23

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter

____

____

0.00

0.00

5

Civilutskottets betänkande CU28

Personligt betalningsansvar i aktiebolag

1

Leif Nysmed (S)

6

2

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

3

Larry Söder (KD)

6

____

____

0.18

0.18

6

Civilutskottets betänkande CU29

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

1

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

2

Leif Nysmed (S)

6

____

____

0.14

0.32

7

Utrikesutskottets betänkande UU7

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1

Markus Wiechel (SD)

8

2

Robert Halef (KD)

8

3

Johan Büser (S)

8

4

Margareta Cederfelt (M)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Yasmine Posio (V)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Utrikesminister Ann Linde (S)

10

____

____

1.04

1.36

8

Utrikesutskottets betänkande UU8

Europarådet

1

Kerstin Lundgren (C)

8

2

Carina Ohlsson (S)

8

3

Boriana Åberg (M)

8

4

Markus Wiechel (SD)

6

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

____

____

0.52

2.28

9

Socialutskottets betänkande SoU15

Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Markus Wiechel (SD)

6

3

Karin Rågsjö (V)

6

4

Dag Larsson (S)

6

5

Johan Hultberg (M)

6

6

Sofia Nilsson (C)

6

7

Lina Nordquist (L)

6

____

____

0.42

3.10

Totalt anmäld tid 3 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.