Torsdag den 16 juni 2016

Kammarens talarlista 2016-06-16 00:00:00

Torsdagen den 16 juni 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU17

Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

2

Anders Forsberg (SD)

8

3

Eskil Erlandsson (C)

8

4

Lars Tysklind (L)

8

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

6

Jan-Olof Larsson (S)

8

7

Emma Nohrén (MP)

8

____

____

0.56

0.56

9

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Kristina Yngwe (C)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Lars Tysklind (L)

8

6

Lars-Axel Nordell (KD)

8

7

Johan Büser (S)

8

8

Emma Nohrén (MP)

8

____

____

1.04

2.00

10

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

Avfallshierarkin

____

____

0.00

2.00

11

Civilutskottets betänkande CU23

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

1

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

2

Eva Sonidsson (S)

4

3

Camilla Hansén (MP)

5

____

____

0.15

2.15

12

Civilutskottets betänkande CU24

Kvarstad på bankmedel inom EU

____

____

0.00

2.15

13

Socialutskottets betänkande SoU8

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Amir Adan (M)

6

3

Christina Östberg (SD)

6

4

Anders W Jonsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

8

6

Christina Örnebjär (L)

6

7

Hans Hoff (S)

8

8

Jan Lindholm (MP)

8

____

____

0.54

3.09

Totalt anmäld tid 3 tim. 9 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.