Torsdag den 17 maj 2018

Talarlista 2017/18:20180517

Torsdagen den 17 maj 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Socialutskottets betänkande SoU9

Hälso- och sjukvårdsfrågor

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Anna-Lena Sörenson (S)

6

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

4

Per Ramhorn (SD)

6

5

Jan Lindholm (MP)

6

6

Anders W Jonsson (C)

6

7

Karin Rågsjö (V)

8

8

Bengt Eliasson (L)

6

9

Finn Bengtsson (M)

10

____

____

1.00

1.00

9

Socialutskottets betänkande SoU22

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Anna-Lena Sörenson (S)

6

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

4

Per Ramhorn (SD)

6

5

Jan Lindholm (MP)

6

6

Anders W Jonsson (C)

6

7

Karin Rågsjö (V)

6

8

Bengt Eliasson (L)

6

____

____

0.48

1.48

10

Utrikesutskottets betänkande UU12

Europarådet

1

Boriana Åberg (M)

8

2

Johan Nissinen (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Jonas Gunnarsson (S)

8

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Markus Wiechel (SD)

8

____

____

0.48

2.36

11

Utrikesutskottets betänkande UU13

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1

Björn Söder (SD)

8

2

Kent Härstedt (S)

8

3

Margareta Cederfelt (M)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

6

____

____

0.30

3.06

12

Civilutskottets betänkande CU22

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

____

____

0.00

3.06

13

Civilutskottets betänkande CU23

Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

____

____

0.00

3.06

14

Civilutskottets betänkande CU28

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

____

____

0.00

3.06

Totalt anmäld tid 3 tim. 6 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.