Torsdag den 2 maj 2019

Kammarens talarlista 2019-05-02 00:00:00

Torsdagen den 2 maj 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Justitieutskottets betänkande JuU22

En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

____

____

0.00

0.00

18

Justitieutskottets betänkande JuU17

Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

____

____

0.00

0.00

19

Utrikesutskottets betänkande UU13

Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

1

Pyry Niemi (S)

6

2

Margareta Cederfelt (M)

6

3

Björn Söder (SD)

6

4

Kerstin Lundgren (C)

6

5

Lars Adaktusson (KD)

6

6

Fredrik Malm (L)

6

____

____

0.36

0.36

20

Finansutskottets betänkande FiU23

Riksbankens förvaltning 2018

1

Ingela Nylund Watz (S)

5

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

5

____

____

0.10

0.46

21

Finansutskottets betänkande FiU37

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

____

____

0.00

0.46

22

Civilutskottets betänkande CU12

Planering och byggande

1

Mats Green (M)

6

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Ola Johansson (C)

6

4

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

5

Larry Söder (KD)

6

6

Henrik Edin (L)

6

7

Emma Hult (MP)

6

8

Leif Nysmed (S)

6

____

____

0.48

1.34

23

Civilutskottets betänkande CU13

Fastighetsrätt

1

Emma Hult (MP)

6

2

Joakim Järrebring (S)

6

3

Lars Beckman (M)

6

4

Roger Hedlund (SD)

6

5

Ola Johansson (C)

6

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

7

Larry Söder (KD)

6

8

Henrik Edin (L)

6

____

____

0.48

2.22

24

Socialutskottets betänkande SoU10

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

1

Johan Hultberg (M)

6

2

Christina Östberg (SD)

6

3

Sofia Nilsson (C)

6

4

Michael Anefur (KD)

6

5

Lena Emilsson (S)

6

6

Karin Rågsjö (V)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

3.10

25

Socialutskottets betänkande SoU11

Folkhälsofrågor

1

Ulrika Jörgensen (M)

6

2

Clara Aranda (SD)

6

3

Pia Steensland (KD)

6

4

Barbro Westerholm (L)

6

5

Mats Wiking (S)

6

6

Sofia Nilsson (C)

6

7

Karin Rågsjö (V)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

3.58

26

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

Livsmedelspolitik

1

John Widegren (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

8

3

Ulrika Heie (C)

8

4

Magnus Oscarsson (KD)

8

5

Malin Larsson (S)

8

6

Elin Segerlind (V)

8

7

Tina Acketoft (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.04

5.02

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU13

Vattenvård

1

Betty Malmberg (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Magnus Ek (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

6

Tina Acketoft (L)

8

7

Markus Selin (S)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.04

6.06

Totalt anmäld tid 6 tim. 6 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.