Torsdag den 20 december 2018

Talarlista 2018/19:20181220

Torsdagen den 20 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU1

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Marianne Pettersson (S)

6

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Solveig Zander (C)

6

4

Nooshi Dadgostar (V)

8

5

Emma Carlsson Löfdahl (L)

6

6

Maria Ferm (MP)

6

7

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8

8

Hans Eklind (KD)

6

____

____

0.54

0.54

12

Socialutskottets betänkande SoU1

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Kristina Nilsson (S)

6

2

Per Ramhorn (SD)

6

3

Sofia Nilsson (C)

6

4

Karin Rågsjö (V)

7

5

Lina Nordquist (L)

6

6

Åsa Lindhagen (MP)

6

7

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

8

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

9

Maj Karlsson (V)

6

____

____

0.55

1.49

13

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Anna Johansson (S)

6

2

Magnus Persson (SD)

6

3

Martin Ådahl (C)

8

4

Ali Esbati (V)

8

5

Gulan Avci (L)

8

6

Leila Ali-Elmi (MP)

8

7

Jessica Polfjärd (M)

6

8

Christian Carlsson (KD)

8

9

Johan Andersson (S)

8

10

Alexander Christiansson (SD)

6

11

Alireza Akhondi (C)

6

12

Maria Nilsson (L)

6

____

____

1.24

3.13

14

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Kristina Yngwe (C)

6

2

Isak From (S)

8

3

Maria Malmer Stenergard (M)

6

4

Staffan Eklöf (SD)

6

5

Elin Segerlind (V)

6

6

Magnus Oscarsson (KD)

6

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Runar Filper (SD)

4

10

Rebecka Le Moine (MP)

8

11

Elisabeth Falkhaven (MP)

4

12

Betty Malmberg (M)

4

____

____

1.12

4.25

Totalt anmäld tid 4 tim. 25 min.

––––––––––––––––––––––––––––