Torsdag den 21 november 2019

Talarlista 2019/20:20191121

Torsdagen den 21 november 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Utbildningsutskottets betänkande UbU4

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

1

Gunilla Svantorp (S)

4

2

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

3

Fredrik Christensson (C)

4

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

4

5

Mats Berglund (MP)

5

____

____

0.22

0.22

10

Utbildningsutskottets betänkande UbU5

Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

____

____

0.00

0.22

11

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU5

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

____

____

0.00

0.22

Totalt anmäld tid 0 tim. 22 min.

––––––––––––––––––––––––––––