Torsdag den 23 februari 2017

Kammarens talarlista 2017-02-23 00:00:00

Torsdagen den 23 februari 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala frågor

1

Niklas Karlsson (S)

8

2

Dennis Dioukarev (SD)

4

3

Janine Alm Ericson (MP)

8

4

Håkan Svenneling (V)

10

5

Jan Ericson (M)

8

6

Peter Helander (C)

8

7

Mathias Sundin (L)

8

8

Larry Söder (KD)

8

9

Anette Åkesson (M)

4

____

____

1.06

1.06

18

Finansutskottets utlåtande FiU38

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändringar i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet

____

____

0.00

1.06

19

Socialutskottets betänkande SoU11

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

1

Yasmine Larsson (S)

8

2

Amir Adan (M)

6

3

Carina Herrstedt (SD)

6

4

Jan Lindholm (MP)

6

5

Maj Karlsson (V)

6

6

Emma Henriksson (KD)

6

7

Anders W Jonsson (C)

6

8

Christina Örnebjär (L)

6

____

____

0.50

1.56

20

Kulturutskottets betänkande KrU5

Kultur för alla

1

Marie-Louise Rönnmark (S)

8

2

Isabella Hökmark (M)

6

3

Aron Emilsson (SD)

6

4

Niclas Malmberg (MP)

8

5

Per Lodenius (C)

8

6

Rossana Dinamarca (V)

6

7

Bengt Eliasson (L)

8

8

Lars-Axel Nordell (KD)

8

____

____

0.58

2.54

Totalt anmäld tid 2 tim. 54 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.