Torsdag den 25 april 2019

Talarlista 2018/19:20190425

Torsdagen den 25 april 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Utrikesutskottets betänkande UU7

Interparlamentariska unionen (IPU)

1

Teres Lindberg (S)

4

2

Cecilia Widegren (M)

8

3

Magnus Ek (C)

5

____

____

0.17

0.17

4

Utrikesutskottets betänkande UU11

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

____

____

0.00

0.17

5

Justitieutskottets betänkande JuU10

Polisfrågor

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

2

Josefin Malmqvist (M)

6

3

Katja Nyberg (SD)

8

4

Helena Vilhelmsson (C)

8

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Andreas Carlson (KD)

6

7

Juno Blom (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.54

1.11

6

Justitieutskottets betänkande JuU13

Kriminalvårdsfrågor

1

Carina Ödebrink (S)

8

2

Josefin Malmqvist (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Juno Blom (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

2.03

7

Socialutskottets betänkande SoU15

Frågor om psykisk ohälsa

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Ulrika Heindorff (M)

6

3

Clara Aranda (SD)

6

4

Anders W Jonsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Lina Nordquist (L)

6

7

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

2.51

Gemensam debatt UbU8, UbU9 och UbU10

8

Utbildningsutskottets betänkande UbU8

Grundläggande om utbildningen

1

Pia Nilsson (S)

10

2

Kristina Axén Olin (M)

8

3

Jörgen Grubb (SD)

10

4

Niels Paarup-Petersen (C)

8

5

Daniel Riazat (V)

10

6

Gudrun Brunegård (KD)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

9

Linus Sköld (S)

10

10

Maria Stockhaus (M)

8

____

____

1.28

4.19

9

Utbildningsutskottets betänkande UbU9

Lärare och elever

____

____

0.00

4.19

10

Utbildningsutskottets betänkande UbU10

Övergripande skolfrågor

____

____

0.00

4.19

Totalt anmäld tid 4 tim. 19 min.

––––––––––––––––––––––––––––