Torsdag den 26 april 2018

Kammarens talarlista 2018-04-26 00:00:00

Torsdagen den 26 april 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Utrikesutskottets betänkande UU14

Mellanöstern och Nordafrika

1

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

10

2

Markus Wiechel (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Sofia Damm (KD)

8

7

Anders Österberg (S)

8

8

Valter Mutt (MP)

8

9

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

____

____

1.14

1.14

9

Civilutskottets betänkande CU30

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

____

____

0.00

1.14

10

Socialutskottets betänkande SoU8

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

1

Hans Hoff (S)

6

2

Christina Östberg (SD)

6

3

Jan Lindholm (MP)

6

4

Karin Rågsjö (V)

6

5

Emma Henriksson (KD)

6

6

Sten Bergheden (M)

6

7

Kristina Yngwe (C)

6

8

Bengt Eliasson (L)

6

9

Christina Örnebjär (L)

6

____

____

0.54

2.08

11

Socialutskottets betänkande SoU15

Folkhälsofrågor

____

____

0.00

2.08

12

Socialutskottets betänkande SoU33

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

____

____

0.00

2.08

Totalt anmäld tid 2 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.